Posted on July 10th, 2018

Posted on November 20th, 2017

Portfolio

Posted on May 25th, 2017

 

For English version please scroll down

 

Maloniai kviečiu į parodą, kuri vyks gegužės 30 d – birželio 23d., VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3), Vilnius

Parodos atidarymas: gegužės 30d., antradienį, 18 val.

 

Joana Kairienė

akys

Buvimas čia ir dabar, savęs realizavimas žiūrint į aplinką ar aplinkui, matymas iš šono ar iš viršaus. Stebėjimas erdvėje, kurioje esi, kurioje vyksta paroda. Ekspozicija įsipina į esamą, galerijos erdvę. Formų stebėjimas, jų naudojimas ir permąstymas, jomis kuriamos naujos reikšmės ir nauji vaizdai. Kontūras lyg topografinis žemėlapis ar nesibaigiantis peizažas, linija brėžianti emociją ir kurianti raštų konfigūraciją. Gutenbergo sukurta spausdinimo technika – begalybės aliuzija laiko formose, labirintai, ciklai ir pasikartojimai. Begalinė daugyba ir ritmiškumo ornamentas. Nematomai įsipinantys, perspektyvoje nykstantys taškai. Parodos erdvės forma – tai įrankis sukurti neatpažįstamus vaizdus. Konstrukcija besikartojančiuose, kintančiuose įpročiuose, rutinoje ar ritualuose.

Buvimas vienu metu patalpos viduje ir tos patalpos pastato išorėje. Fasado išvaizda nesiskiria nuo vidinių sienų ir langų linijų. Begalinė ir nesibaigianti atmintis pastate, jo architektūroje. Langas ir veidrodis paslaptingai dalijasi tais pačiais elementais. Langas neturi nieko, o veidrodis saugoja viską. Neįmanoma praslinkti pro dvigubas tapatybes. Langas dubliuoja, kaip atvira ir uždara erdvė. Langas, kaip daiktas naujose reikšmėse ar tik vienoje funkcijoje? Jis sklaido matomus vaizdus ir veiksmus, sukurdamas permatomą barjerą. Intymus santykis tarp lango, matymo ir suvokimo tapo kiekvienos dienos dalimi. Kaip tarpininkavimas tarp erdvių ir komunikacijos vieta.

Marija Repšytė

Organizatorius: Vilniaus grafikos meno centras

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 

 

 

Invitation to exhibition

2017 05 30–06 23

Opening: 30th of May, Tuesday, 6pm. Vilnius graphic art center „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3), Vilnius

 

Joana Kairiene

eyes

 

Being here and now, realizing yourself by looking around you, to your surroundings, seeing from the side and from above. Observations follow in a space where the exhibition takes place. An exhibition display interweaves into a present, a gallery space. Seeing forms, using it and rethinking it, creates new meanings and new images. A contour as topographic map travels through a timeless landscape. A line draws an emotion and creates a configuration of patterns. A printing press created by Gutenberg is an infinity allusion in the time forms, labyrinths, cycles and repetitions. An infinite multiplication and rhythmical ornaments invisibly entwine the disappearing dots in a perspective. A space’s form of an exhibition – it is a tool to create unrecognizable sights. A construction in repeated, shifting habits, routines or rituals.

Being inside, in one of rooms is the same as being outside of the building. An appearance of a building does not differ from interior’s walls and lines of windows. Infinite and non-ending memory floats in the building, in its architecture. The window and the mirror secretly share the same elements. The window contains nothing while the mirror contains everything. It is impossible to pass by double identities. The window doubles as an open and closed space. Window like a thing with new meanings or does it works just as one function? It scatters visible images and actions, creating a transparent barrier. This intimate relation between a window, a seeing, and a perception has become a part of everyday life, like a mediating between spaces and a site of communication.

Marija Repšytė

Organised by: Vilnius graphic art center

Sponsors: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Lithuanian council for culture

 

Information +370 5 2611995graphic.lt

plakatas 3mmuzlaidos

Posted on March 16th, 2017

Sveiki,

Nuo šių metų atsirado nuostabi galimybė visiems turintiems meno kūrėjo statusą gauti ir paramos gavėjo statusą. Tai reiškia, kad nuo šiol 931 kūrėjai gali gauti 2proc. nuo Jūsų pajamų. Tai galėtų būti Jūsų įnašas į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir jo gerinimą.
Šiemet planuoju daug kūrybinės veiklos, todėl Jūsų parama, man reikštų daug. Dalį gautų pinigų žadu skirti edukaciniams užsiėmimams su vaikais ir suaugusiais.
Norintiems paremti mano kūrybą, pildydami deklaraciją, užpildykite FR0512 formos V3 versijos prašymą, E2 laukelyje nurodydami identifikacinį numerį 79000054.
Kilus neaiškumams, dėl detalesnio pildymo kreipkitės asmeniškai.
Dėkoju visiems, remiantiems Lietuvos menininkus,
Joana Kairienė
www.joanak.lt

JoanaKairienekvietimas2proc

Posted on March 8th, 2017

Exhibition in GEDOK,  Karlsruhe(DE)

vaizdas is GEDOK

Posted on October 14th, 2016

nyc-en1

Posted on October 11th, 2016

screen-shot-2016-10-11-at-16-46-45

Posted on October 3rd, 2016

2

Posted on May 23rd, 2016

Impulsesgalutinis

Posted on May 23rd, 2016

Exploring citiesjyvaskyla-12 jyvaskyla-11