Guardare. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, 115x125cm
Guardare. 2013, woodcut, oil on canvas, 115x125cm
Nuovo direttore. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, 200x77cm
Nuovo direttore. 2013, woodcut, oil on canvas, 200x77cm
Babelio bokštas. 2013-2014, monotipija, medžio raižinys, aliejus, drobė, 255х291cm
Tower of Babel. 2013-2014, monotype, woodcut, oil on canvas, 255х291cm
Nebaigta kelionė. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, 98x200cm
Unfinished journey. 2013, woodcut, oil on canvas, 98x200cm
Be pavadinimo. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, 78x195cm
Untitled. 2013, woodcut, oil on canvas, 78x195cm
Paralėlės. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, 130x110cm
The parallels. 2013, woodcut, oil on canvas, 130x110cm
Nebeaktualus portretas. Dešinė dalis. 2013, medžio raižinys, aliejus, drobė, nėriniai, 200x120cm
Irrelevant portrait. Right side. 2013, woodcut, oil on canvas, lace, 200x120cm
Nebeaktualus portretas. Kairė dalis. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 170х120cm
Irrelevant portrait. Left side. 2012, woodcut, oil on canvas, 170х120cm
Kūrinių ciklas „Vėl“, 2012
A series of works “Again”, 2012
Ko ieškai čia. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 130x80cm
What are you looking for. 2012, woodcut, oil on canvas, 130x80cm
Svajojau nakčia. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 140x75cm
I was dreaming at night. 2012, woodcut, oil on canvas, 140x75cm
Lyg seni sapnai. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 120x110cm
Like old dreams. 2012, woodcut, oil on canvas, 120x110cm
Taip arti prie dangaus. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 95x115cm
So close to sky. 2012, woodcut, oil on canvas, 95x115cm
Užlipdavau čia. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 100x120cm
I used to climb there. 2012, woodcut, oil on canvas, 100x120cm
Vėl čionai. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 100х90cm
Again here. 2012, woodcut, oil on canvas, 100х90cm
Kūrinių ciklas „Įkalčiai“, 2012
A series of works “Evidence”, 2012
8:04. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 90x125cm
8:04. 2012, woodcut, oil on canvas, 90x125cm
8:22. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 82x95cm
8:22. 2012, woodcut, oil on canvas, 82x95cm
8:10. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 106x113cm
8:10. 2012, woodcut, oil on canvas, 106x113cm
8:03. 2012, medžio raižinys, aliejus, drobė, 125x95cm
8:03. 2012, woodcut, oil on canvas, 125x95cm
Kūrinių ciklas „Lokalizacija“, 2011
A series of works “Localize”, 2011
Lokalizacija po. 2011, medžio raižinys, aliejus, drobė, 80,2х120cm
Localize under. 2011, woodcut, oil on canvas, 80,2х120cm
Lokalizacija durys. 2011, medžio raižinys, aliejus, drobė, 88x98cm
Localize door. 2011, woodcut, oil on canvas, 88x98cm
Lokalizacija ant stalo. 2011, medžio raižinys, aliejus, drobė, 45x68cm
Localize on the table. 2011, woodcut, oil on canvas, 45x68cm
Lokalizacija molis. 2011, medžio raižinys, aliejus, drobė, 69x97cm
Localize clay. 2011, woodcut, oil on canvas, 69x97cm
Lokalizacija virš. 2011, medžio raižinys, aliejus, drobė, 65x95cm
Localize over. 2011, woodcut, oil on canvas, 65x95cm
5-ių estampų ciklas „Ko geidžia kiti, tuo ir esu“, 2010
Cycle of 5 prints “I am that others wish“, 2010
Ko geidža kiti, tuo ir esu. 2010, medžio raižinys, popierius, 75,5x55,5cm
I am that others wish. 2010, woodcut, paper, 75,5x55,5cm
Ko geidža kiti, tuo ir esu. 2010, medžio raižinys, popierius, 75,5x55,5cm
I am that others wish. 2010, woodcut, paper, 75,5x55,5cm
Ko geidža kiti, tuo ir esu. 2010, medžio raižinys, popierius, 75,5x55,5cm
I am that others wish. 2010, woodcut, paper, 75,5x55,5cm
Ko geidža kiti, tuo ir esu. 2010, medžio raižinys, popierius, 75,5x55,5cm
I am that others wish. 2010, woodcut, paper, 75,5x55,5cm
Ko geidža kiti, tuo ir esu. 2010, medžio raižinys, popierius, 75,5x55,5cm
I am that others wish. 2010, woodcut, paper, 75,5x55,5cm
Kūrinių ciklas „Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda“, 2009
A series of works “When human and machine work as a team”, 2009
Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda I. 2009, medžio raižinys, popierius, 72x58cm
When human and machine work as a team I. 2009, woodcut, paper, 72x58cm
Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda II. 2009, medžio raižinys, popierius, 72x58cm
When human and machine work as a team II. 2009, woodcut, paper, 72x58cm
Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda III. 2009, medžio raižinys, popierius, 72x58cm
When human and machine work as a team III. 2009, woodcut, paper, 72x58cm
Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda IV. 2009, medžio raižinys, popierius, 72x58cm
When human and machine work as a team IV. 2009, woodcut, paper, 72x58cm
Kai žmogus ir technologijos dirba kaip komanda V. 2009, medžio raižinys, popierius, 72x58cm
When human and machine work as a team V. 2009, woodcut, paper, 72x58cm
Eskizai. 2009, tušas, popierius, 242x180cm
Sketches. 2009, ink, paper, 242x180cm
Su kepure. 2009, akrilas, popierius, 96x70cm
With a hat. 2009, acrylic, paper, 96x70cm
Tapyba. 2009, akrilas, popierius, 96x70cm
Painting. 2009, acrylic, paper, 96x70cm
Žydra tapyba. 2009, akrilas, popierius, 96x70cm
Blue painting. 2009, acrylic, paper, 96x70cm
„Žmonės pliaže“. 2008, linoraižinys, 42x60cm
“To be on the beach”. 2008, linocut, 42x60 cm


Be pavadinimo. 2008, akrilas, popierius, 55x86cm
Untitled. 2008, acrylic, paper, 55x86cm
Smėlyje. 2008, sausa pastelė, popierius, 65x50cm
In the sand. 2008, soft pastel, paper, 65x50cm